Muziektherapie

Muziektherapie is een behandelvorm waarbij door middel van muzikale interventies, binnen een therapeutische relatie aan doelen wordt gewerkt die worden afgestemd op de cliënt(en). Deze doelen liggen op fysiek, cognitief, communicatief, sociaal, emotioneel en/of gedragsmatig gebied, waarbij de behandeling is gebaseerd op praktijk- en wetenschappelijk onderzoek.

Muziektherapie kan bijdragen aan de ontwikkeling van de cliënt. De behandeling is dan gericht op het stimuleren en uitbreiden van mogelijkheden en vaardigheden. Muziektherapie kan tevens ingezet worden ter stabilisatie. De behandeling is in dit geval gericht op het tegen gaan van de achteruitgang of het lijden te verlichten. Ook kan muziektherapie gericht zijn op acceptatie. De behandeling richt zich hierbij op het leren omgaan met beperkingen of verlies. Daarnaast kan muziektherapie ingezet worden om verandering te weeg te brengen of coping vaardigheden aan te leren (de manier waarop je met problemen of een situatie om gaat). De behandeling richt zich dan op het verminderen van het probleem of stoornis en het eigen maken van coping vaardigheden. Ook kan de therapie ingezet worden wanneer er (nog) geen diagnose gesteld is. De muziektherapeut kan door observaties het probleem in kaart brengen en handvatten geven voor het des betreffende probleem.

Muziektherapie kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Er wordt gebruik gemaakt van het luisteren naar muziek en het zelf bespelen van muziekinstrumenten. Het zelf bespelen van muziekinstrumenten wordt indien nodig laagdrempelig gehouden, waardoor geen muzikale ervaring van de cliënt vereist is.

Contact

Annika Meinsma
0644043465
info@daarzitmuziekin.info
Zwolle e.o.


Daar zit muziek in!

Praktijk voor muziektherapie, muziekles & muziekactiviteiten
© 2023

BTW-id NL002260738B54
KVK nr. 65182626