Neurologische muziektherapie

Neurologische muziektherapie is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor mensen met motorische-, spraak- en cognitieve problemen die worden veroorzaakt door een neurologische defect.

M. Thaut en I, MacIntosh, de grondleggers van de neurologische muziektherapie (NMT), concludeerden na vele wetenschappelijke onderzoeken dat het gericht inzetten van muzikale elementen/parameters (zoals o.a. ritme, melodie, tempo, harmonie) een positief effect heeft op motorische-, spraak- en cognitieve problemen die worden veroorzaakt door een neurologische defect.

Dit positieve effect kan verklaard worden doordat de hersengebieden die de muzikale elementen verwerken overlap vertonen met hersen-gebieden die verantwoordelijk zijn voor de motoriek, spraak en cognitie. Door deze muzikale elementen gericht aan te bieden worden de beschadigde hersengebieden geactiveerd en kunnen nieuwe zenuwverbindingen tussen de verschillende hersengebieden (opnieuw) worden aangelegd.

Contact

Annika Meinsma
0644043465
info@daarzitmuziekin.info
Zwolle e.o.


Daar zit muziek in!

Praktijk voor muziektherapie, muziekles & muziekactiviteiten
© 20223

BTW-id NL002260738B54
KVK nr. 65182626