Neurologische muziektherapie

Neurologische muziektherapie is een evidence based behandelmethode voor mensen met motorische-, spraak- en cognitieve problemen die worden veroorzaakt door een neurologische defect.

M. Thaut en I, MacIntosh, de grondleggers van de neurologische muziektherapie (NMT), concludeerden na vele wetenschappelijke onderzoeken dat het gericht inzetten van muzikale elementen/parameters (zoals ritme, melodie, tempo, harmonie, enz.) een positief effect heeft op motorische-, spraak- en cognitieve problemen die worden veroorzaakt door een neurologische defect.

Dit positieve effect kan verklaard worden doordat de hersengebieden die de muzikale elementen verwerken overlap vertonen met hersen-gebieden die verantwoordelijk zijn voor de motoriek, spraak en cognitie. Door deze muzikale elementen gericht aan te bieden worden de
beschadigde hersengebieden geactiveerd en kunnen nieuwe zenuwverbindingen tussen de verschillende hersengebieden (opnieuw) worden aangelegd. Muziek kan de aanleg van nieuwe zenuwverbindingen versterken en beschadigde processen of verbindingen in onze hersenen kunnen worden hersteld door hersengebieden met elkaar te verbinden die anders niet met elkaar verbonden zouden worden [1].


[1]
Schlaug, G., Altenmüller, E., & Thaut, M. (2010). Music Listening and Music Making in the Treatment of Neurological Disorders and Impairments (online).Laatst geraadpleegd op 23 november 2013; http://www.musicianbrain.com/papers/Schlaug_Altenmueller_Thaut_MusicPerception_Editorial.pdf

Contact

Annika Meinsma
0644043465
info@daarzitmuziekin.info
Zwolle e.o.


Daar zit muziek in!

Praktijk voor muziektherapie, muziekles & muziekactiviteiten
© 2023

BTW-id NL002260738B54
KVK nr. 65182626