Daar zit muziek in!

Even voorstellen

Mijn naam is Annika Meinsma en ik ben gediplomeerd muziektherapeut en muziekdocent. Vanaf mijn zevende ben ik al actief met muziek bezig. Na AMV les (algemene muzikale vorming) en blokfluitles kwam al snel de klarinet in beeld. Dat was het helemaal, echt mijn instrument! Naast klarinet zing ik en bespeel piano, gitaar, alt saxofoon en ben ik beginnend met accordeon en knieharp.

Ik ben afgestudeerd als muziektherapeut aan het ArtEZ Conservatorium te Enschede. Tevens heb ik in 2013 de specialisatie neurologische muziektherapie behaald bij prof. Thaut. Sinds mijn afstuderen werk ik als muziektherapeut in een dagcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Ik vind het prachtig om te zien hoe de mensen genieten van muziek. Muziek werkt ontspannend en kan ook heel activerend werken.

In de verschillende stages en op mijn huidige werk heb ik ervaring opgedaan met visueel beperkte cliënten, cliënten met epilepsie, gedragsproblemen, motorische beperkingen, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, prikkelverwerkingsstoornis-sen, algehele ontwikkelingsachterstand, autisme, ADHD, Syndroom van Down, verstandelijke beperking, meervoudig complexe handicap, volwassenpsychiatrie, dementie en het Syndroom van Korsakov.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) en de werkveldgroep Muziektherapie Verstandelijk Gehandicaptenzorg.

Na de opleiding muziektherapie heb ik met goed gevolg de post-HBO opleiding muziekeducatie afgerond aan het Conservatorium van Amsterdam. Naast mijn werk als muziektherapeut geef ik klarinetles en ben ik orkestleider van het Ralda-Orkest.