Daar zit muziek in!

Voor wie?

Muziektherapie is geschikt voor mensen met uiteenlopende diagnoses, problemen of vragen in alle leeftijdsfasen.

Muziektherapie kan ingezet worden bij o.a. mensen met:

- Motorische problemen
- Aandacht en concentratie problemen
- Gedragsproblemen
- Een ontwikkelingsachterstand
- Spraak- en/of taalproblemen
- Sociaal- en emotionele problemen 
- Autisme
- ADHD
- Niet aangeboren hersenletsel
- Neurologische aandoeningen
- Een verstandelijke of 
meervoudige beperking
- Dementie
- Psychische problematiek 
- Verslavingsproblematiek 
- Rouwverwerking
- Trauma's
- Eetstoornissen 
- Stemmingsstoornissen 

Ook kan muziektherapie ingezet worden wanneer en (nog) geen diagnose gesteld is. De muziektherapeut kan door observaties het probleem in kaart brengen en handvatten geven voor het des betreffende probleem.