Daar zit muziek in!

Neurologische muziektherapie

Neurologische muziektherapie is een evidence based behandelmethode voor mensen met
motorische-, spraak- en cognitieve problemen die worden veroorzaakt door een
neurologische defect. 

M. Thaut en I, MacIntosh, de grondleggers van de neurologische muziektherapie (NMT),
concludeerden na vele wetenschappelijke onderzoeken dat het gericht inzetten van 
muzikale elementen/parameters (zoals ritme, melodie, tempo, harmonie, enz.) een
positief effect heeft op motorische-, spraak- en cognitieve problemen die worden veroorzaakt
door een neurologische defect. 

Dit positieve effect kan verklaard worden doordat de hersengebieden die de muzikale elementen
verwerken overlap vertonen met hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor de motoriek,
spraak en cognitie. Door deze muzikale elementen gericht aan te bieden worden de 
beschadigde hersengebieden geactiveerd en kunnen nieuwe zenuwverbindingen tussen de 
verschillende hersengebieden (opnieuw) worden aangelegd. 
Muziek kan de aanleg van nieuwe
zenuwverbindingen versterken en beschadigde processen of verbindingen in onze hersenen
kunnen worden hersteld door hersengebieden met elkaar te verbinden die anders niet met
elkaar verbonden zouden worden [1].[1] Schlaug, G., Altenmüller, E., & Thaut, M. (2010). Music Listening and Music Making in the Treatment of Neurological Disorders and Impairments (online). Laatst geraadpleegd op 23 november 2013; http://www.musicianbrain.com/papers/Schlaug_Altenmueller_Thaut_MusicPerception_Editorial.pdf